Roche motiveert en beloont met punten.

Wat kan ik doen om mijn medewerkers te motiveren om keer op keer het beste van zichzelf te geven zonder dat ik hen meer loon of een bonus geef? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de relatie met de leidinggevende en het team systematisch versterkt in tijden van verandering? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen mentaal niet afhaken? In deze blog licht ik toe welk eenvoudig model Roche gebruikt om het medewerkersengagement te verhogen in tijden van verandering.

1549911709341

Wat zijn de 3 grootste uitdagingen voor bedrijven?

1. Aantrekken en behouden van nieuwe getalenteerde medewerkers
2. Bouwen aan een positieve en waardengedreven cultuur
3. Het managen van de mentale en fysieke gezondheid van hun workforce

Bij Roche is dit niet anders. De ambitie van Bruno Van Orshoven (HR director) en Stephanie Bisschot (Employee experience) is in de eerste plaats om een kwaliteitsvolle arbeidsomgeving te creëren, waarin mensen zich verder ontwikkelen en op een positieve manier bijdragen aan de missie en visie van Roche.

Om dit te realiseren is het belangrijk om in te zetten op ‘recognition’.

Uitzonderlijk gedrag waarderen via online tool

Als mensen een bijzondere bijdrage leveren, een nieuw initiatief nemen of uitzonderlijk gedrag vertonen, dan moet dit ook zichtbaar gemaakt worden in de organisatie of in het team. ‘What you praise, will increase’. Een van de basisbehoeften van elke mens is het verlangen om zich gewaardeerd te voelen.

Daarom heeft Roche een programma ingevoerd dat elke welknemer de mogelijkheid geeft om medewerkers die iets uitzonderlijk gedaan hebben, te waarderen.

Applause, het geheime wapen van Roche

‘Applause’ is een online programma dat mensen toelaat collega’s te waarderen voor uitzonderlijk gedrag of een uitzonderlijk resultaat. Dit kan door het toekennen van punten of gewoon zonder dat er iets financieels aan vasthangt. Elk punt heeft een financiële waarde en kan dan ingeruild worden voor een geschenk, belevenis, champagne, waardebon… of het bedrag aan gespaarde punten kan ook gedoneerd worden aan een goed doel.

Het is belangrijk dat de reden waarom iemand iets krijgt, visibel wordt gemaakt op de virtuele ‘applause wall’ wanneer er punten worden toegekend. Door dit publiekelijk te maken wordt de ontvanger in het zonnetje gezet én werkt het aanstekelijk voor collega’s. De punten zelf die iemand ontvangt verschijnen niet op de wall, maar wel de reden.

Transparantie is essentieel bij het belonen

Transparantie is voor Roche heel belangrijk: door het positieve gedrag of initiatief te posten op de recognition wall, stimuleer je anderen om ook goede initiatieven te nemen. Zo is het leuk om te zien hoeveel goede initiatieven er dagelijks in de organisatie genomen worden.

Maar hoeft dit dan steeds gekoppeld te zijn aan punten? Helemaal niet! Het programma laat iedereen in de organisatie ook toe om ‘recognition cards’ te posten waar geen ‘numerieke’ waarde aan verbonden is.

Mensen kunnen elkaar waarderen in functie van de waarden of een ander positieve bijdrage zonder dat dit noodzakelijk moet uitgedrukt worden in punten.

Waarom werkt dit programma zo goed?

Vele bedrijven worstelen met het feit dat ze sommige medewerkers willen belonen voor een positieve bijdrage, maar weten vaak niet hoe. Het noteren van overuren of het verhogen van een bonus op het einde van het jaar is vaak nog te ver weg. Leidinggevenden willen dan ook mensen kunnen belonen op het moment dat zich zo’n uitzonderlijke situatie voortdoet.

Daarnaast willen ze mensen stimuleren om nog meer van die goede initiatieven te nemen. Zo kunnen medewerkers punten digitaal ‘sparen’. Vaak wordt zo’n spaarsysteem gekoppeld aan andere dingen zoals bijvoorbeeld anciënniteit. Wanneer je één, vijf, tien, vijftien,… jaar in dienst bent, krijg je extra punten.

Of wanneer je een nieuwe medewerker hebt aangebracht krijg je ook punten, een soort ‘referral’ bonus. De toepassingen zijn eindeloos: wanneer je een bepaalde mijlpaal bereikt hebt rond sport of veiligheid, wanneer je zes maanden niet ziek geweest bent, enzovoort.

Elk bedrijf bepaalt zelf de spelregels hoe medewerkers punten kunnen sparen, afhankelijk van wat voor dat bedrijf belangrijk is.

En het goede gedrag dat je beloont, vermeerdert zich…

Hoe zit het dan met de fiscaliteit?

Dat is natuurlijk de meest gestelde vraag en de grootste angst van HR. “Wij willen onze mensen wel belonen maar wij willen niet dat het ons extra kost…”, krijg ik steevast te horen.

Bruno gaf daarop aan dat men in België steeds redenen bedenkt om zich te pas en te onpas achter iets te verschuilen om iets niet te doen. Vaak wordt dan verwezen naar ons sociale, juridische of fiscale systeem om het toch maar niet te doen. Dit is echt jammer, omdat je via zo’n systeem immers veel meer impact en resultaat creëert dan via ecocheques, cultuurcheques, bons of andere vormen van cash.

Punten versus cash

Met een spaarpuntenplatform kan je veel meer visibiliteit genereren en veel korter op de bal spelen telkens er iets uitzonderlijks gebeurt. Het kan zelfs eenvoudig via je smartphone. Het feit dat medewerkers kunnen sparen en dit dan kunnen inruilen voor iets tastbaars zoals een geschenk, waardebon, opleiding of citytrip werkt psychologisch veel sterker.

Verder is er een automatische koppeling met payroll. Elke maand worden er automatisch gegevens uitgewisseld zodat er geen tijd wordt verloren met administratie.

Als mensen een loonsverhoging krijgen of een bonus, dan is het effect hiervan zeer kort. Vaak wordt het bij kleine bedragen niet eens opgemerkt. Hetzelfde geldt bij maaltijdcheques of een eindejaarscadeaucheque. Die wordt digitaal opgeladen op je kaart en je merkt er bijna niets van. Maar als mensen punten krijgen en ze zo telkens via hun dashboard zien waarom ze die krijgen, dan creëert dit veel visibiliteit.

De toepassing bij Arteel

Voor ons is het belangrijkste om een sterke cultuur te creëren, zodat mensen elke dag met goesting komen werken, zodat ze zich gewaardeerd voelen en zodat ze ook openstaan om mee te groeien met ons bedrijf. Wij willen echt dat mensen zich verbonden voelen met onze visie, missie en waarden. Maar vooral ook met elkaar. Dat is onze grootste kracht.

Door te focussen op meer positieve dingen versterken wij de ‘employee experience’ en voelen mensen zich automatisch meer verbonden.

Er is een bottom-up approach, wie goede initiatieven wil nemen, krijgt de kans dat te doen en wordt daarvoor beloond. Dit versterkt dan weer onze cultuur en onze employer branding. En het heeft zelfs een positieve impact op onze klanten.

Daarnaast proberen wij om in te zetten op een aantal momenten die belangrijk zijn in het leven van een medewerker. Denk maar aan geboorte, huwelijk, ziekte, verjaardag, onboarding, ….

Ook hier kan je kiezen om het heel ‘sec’ te doen en gewoon een cashpremie te storten of je kan kiezen om er iets heel bijzonders van te maken. En dat kost ons niet meer tijd of werk. Via de GiftApp van Arteel, kan je op een eenvoudige manier een bijzonder moment van verbinding creëren, zonder dat het je meer tijd kost. Integendeel, deze oplossing zorgt voor een meer efficiënt en impactvol resultaat.

Wat is het resultaat bij Roche?

Sinds Roche werkt met ‘Applause’ ervaart HR dat er veel meer goede initiatieven door medewerkers worden genomen. Het feit dat mensen kunnen ‘sparen’ of iemand kunnen waarderen stimuleert op lange termijn nog meer om voor ‘the extra mile’ te gaan. En dit heeft dan weer een positieve impact op de werkomgeving en werkt motiverend voor iedereen. Mensen voelen zich meer verbonden met elkaar omdat er veel meer transparantie en visibiliteit wordt gecreëerd rond elkaars job en bijdrage.

Dit heeft ook een positieve impact op het verloop en het absenteïsme.

Sinds Roche ervoor heeft gekozen om ‘recognition’ deel te laten uitmaken van hun strategie, zien ze ook dat dit niet alleen een positieve impact heeft op het engagement van hun medewerkers, maar ook op de algemene resultaten.

Werd je geïnspireerd door het verhaal van Roche?

Verbind en motiveer je medewerkers via een waarderingsprogramma. Ontdek onze programma’s zoals IncentiveApp of neem vrijblijvend contact op met een expert: arteel.com/contact.

Schrijf je vandaag nog in, zoals 10.408 professionals je voorgingen. Ik beloof je dat je niet meer dan twee e-mails per maand zult ontvangen met mijn persoonlijke selectie van waardevolle tips, inzichten en cases om je te helpen een cultuur van waardering op te bouwen. 

news-sign-up-image