The ‘war for talent’ met data onderbouwd: een visualisatie
3:35

The ‘war for talent’ met data onderbouwd: een visualisatie.

De COVID-19-crisis heeft grote veranderingen in het werklandschap gebracht: hybride werken, een toename in personeelsverloop en een groeiend belang in werknemersgeluk.

Bij Arteel helpen we dagelijks bedrijven met het bouwen van een sterke bedrijfscultuur. Deze bedrijven doen dat omdat ze inzien dat gelukkige medewerkers de sleutel zijn tot positieve bedrijfsresultaten.

Maar is dat iets dat alleen voor een bepaald type bedrijf is weggelegd? Of speelt dit echt op grotere schaal?

Wij besloten de cijfers eens onder de loep te nemen.

Personeelsretentie

Er wordt gezegd dat bedrijven meer dan ooit moeite hebben om nieuwe medewerkers te vinden en hun huidige personeel tevreden te houden. De cijfers in Google Trends lijken dat te bevestigen.

Na een sterke piek aan het begin van de coronacrisis, lijkt personeelsretentie een onderwerp te zijn dat bedrijven nog altijd meer dan ooit bezighoudt. In een poging hun werknemers tevreden te houden, zoeken bedrijven massaal naar tips en oplossingen.

En voorlopig lijkt die groei aan te houden.

Medewerkersbeleving

Een thema dat nauw verweven is met personeelsretentie, is medewerkersbeleving: Hoe zorg je als werkgever ervoor dat werken bij jouw bedrijf een positieve ervaring is voor werknemers?

Ook rondom dit onderwerp is een sterke stijging waar te nemen, die vooral na corona op gang is gekomen.

Bedrijven lijken te beseffen dat zij hun beste beentje moeten voorzetten om mensen aan zich te binden en zo goede resultaten te boeken.

Werkstress

Gek genoeg is werkstress een thema dat gedurende deze 5-jarige periode stabiel is gebleven. Er is weliswaar altijd een (alarmerend) hoge interesse in, maar dit lijkt dus niet ten grondslag te liggen aan de eerdergenoemde ontwikkelingen.

Wat dan wel?

Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is eens te meer duidelijk geworden dat salaris alleen niet voldoende is om werknemers te behouden, en dat stress niet het enige is dat mensen hun job doet opzeggen.

Er is meer dan dat.

Een essentieel onderdeel hierin is erkenning krijgen voor het werk wat je doet. Een welgemeend compliment van je collega, of een schouderklopje in moeilijke tijden. Het zijn vaak de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken.

Waardering is een basisbehoefte van ieder mens, maar we lijken dit soms te vergeten. Waardering voor elkaar vind je immers niet terug op een resultatenrekening.

Desondanks lijken steeds meer HR- en bedrijfsleiders het belang van waardering in te zien:

Sociale erkenning

Social recognition, oftewel sociale erkenning, is een onderwerp waar sinds 2020 steeds meer interesse voor is. Deze term wordt als volgt gedefinieerd:

“Social recognition, or peer-to-peer recognition, is the act of employees empowering and acknowledging one another for great work.”

Langzaam begint het besef te komen dat werk meer is dan een manier om geld te verdienen. We brengen vaak meer tijd door met collega’s dan met onze familie en vrienden, dus het is van groot belang dat we ons gewaardeerd voelen voor onze bijdrage.

Is dat niet (voldoende) het geval, dan gaan werknemers om zich heen kijken. En op de huidige arbeidsmarkt is dat voor hun gemakkelijke keuze.

Conclusie

Voor hr- en bedrijfsleiders staan waardering en verbinding al hoog op de agenda. De data van Google Trends lijkt het belang van ‘soft-hrm’ nog verder te onderstrepen.

Nog een gouden tip van Nathalie Arteel: “Focus eerst op gedrag en gewoonten; de resultaten volgens automatisch”.

Schrijf je vandaag nog in, zoals 10.408 professionals je voorgingen. Ik beloof je dat je niet meer dan twee e-mails per maand zult ontvangen met mijn persoonlijke selectie van waardevolle tips, inzichten en cases om je te helpen een cultuur van waardering op te bouwen. 

news-sign-up-image