Telenet CEO John Porter plaatst cultuur boven strategie.

“Cultuur is onze enige asset die niet gekopieerd kan worden”, vertelt John Porter, CEO van Telenet. “Onze werknemers oprecht waarderen, is essentieel om hen te verbinden met ons bedrijf”, zegt de topman van de grootste aanbieder van kabeltelevisie in België. Nathalie Arteel vroeg aan John Porter hoe Telenet er in slaagt om een unieke waardengedreven cultuur uit te bouwen.

Duidelijke waarden vormen de basis

Telenet investeert veel in medewerkers. Dat is nodig, want volgens Porter is het een hele uitdaging om alle neuzen min of meer in dezelfde richting te laten wijzen. “Als één grote familie dezelfde strategie en doelen nastreven, kan enkel dankzij een gemeenschappelijke set van waarden”.

“Gezamenlijke waarden en doelen zijn de fundamenten van cultuur.” – John Porter

Het gele bloed

John Porter kwam aan boord bij Telenet in 2013 – toen nog een ‘challenger’ op de telefoniemarkt. Toch was er volgens hem al sprake van het zogenaamde gele bloed dat door de aders van Telenet-medewerkers stroomt. “Mensen waren destijds ook al heel trots om voor Telenet te werken.”

Vandaag is Telenet een bedrijf dat nadrukkelijker op de voorgrond treedt. Er is een duidelijke ‘purpose’ waarbij de klant en diens samenleving centraal staat. Het verschil met bijna 10 jaar geleden is dat Telenet nu een 360-graden productaanbod heeft om dit te realiseren.

“Cultuur gaat verder dan een transactie tussen werkgever en werknemer of klant; we bouwen aan volwaardige relaties tussen mensen.”

Als je om mensen geeft, volgt cultuur vanzelf

Mensen waarderen en erkennen voor hun werk, is niet iets dat spontaan gebeurt in onze samenleving, volgens Porter. Het is in Vlaanderen vanzelfsprekend dat je je job goed doet. “Dus als die waardering niet spontaan volgt, dan moeten wij er als bedrijf extra werk van maken”, zegt Porter. “Mensen waarderen voor hun goede werk, positieve feedback geven en op een humane manier omgaan met mensen zijn bij Telenet de manieren om cultuur mogelijk te maken. Ook de gedeelde bedrijfswaarden en objectieven spelen daarbij belangrijke rol.”

Leiderschap moet goede voorbeeld geven

Porter gelooft dat dienend leiderschap en waarderend leiderschap werkt. “Door het goede voorbeeld te geven, vermenigvuldig je dat positieve gedrag vanzelf.” Porter maakt er een prioriteit van. Het ‘recognition’-programma bij Telenet is volgens hem zelfs een kritische succesfactor voor het bedrijf.

“De medewerkers zijn ons ticket voor de toekomst”, stelt Porter. “Bedrijven zijn enkel maar zo goed als de mensen die er werken. En het is een manier om ons te kunnen onderscheiden van de concurrentie.”

“Net zoals we fors investeren in telecom-infrastructuur, is investeren in het welzijn van onze mensen even belangrijk.” – John Porter

Lees ook: 

Ontdek hoe Accent Jobs bouwt aan een sterke waarderings- en bedrijfscultuur.

Sign up today, like 10,408 professionals did before you. I promise you won't receive more than two emails per month with my personal selection of valuable tips, insights and cases to help you build a culture of appreciation

news-sign-up-image